duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6204 ha
Intravilan: 272,59 ha
Extravilan: 5931,41 ha
Populatie: 3632
Gospodarii: 1270
Nr. locuinte: 1350
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 4


Numele localitatilor aflate in administratie:
Perieni
Asezarea geografica:
În partea de S a judeţului Vaslui, pe DJ 243
11 km faţă de Municipiul Bârlad
50 km faţă de Municipiul Vaslui
Activitati specifice zonei:
Cultivarea terenului
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Centrul de Cercetare Pentru Combaterea Eroziunii Solului
2 ferme zootehnice bovine a SC Agrocomplex SA Bârlad
3 mori porumb
1 presă ulei
10 spaţii comerciale alimentaţie publică
Depozit materiale construcţii
Fabrică de mobilă SC Multim SRL Perieni
Prestări servicii
Obiective turistice:
Existenţa de drumuri modernizate până în Municipiul Bârlad (10 km)
Amplasarea comunei pe traseul Bârlad-Bacău
1 Biserică de Piatră
Distanţă de 3 km până la barajul de acumulare Cuibul Vulturului
Evenimente locale:
21 mai, ziua satului Perieni
Hramul satului Perieni, 8 noiembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Scutire impozite şi taxe locale
Punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren în funcţie de tipul investiţiei
Existenţa forţei de muncă calificată şi disponibilă la calificare(populaţie tânără)
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Modernizare drumuri săteşti
Construire cămin cultural
Utilaje pentru gospodarire comunală şi deszăpezire in A.D.I Perieni-Pogana-Ciocani